فناوری بلا کچین و کاربردهای آ ن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده و پژوهشکده رایانه و قدرت سایبری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی از جدیدترین و موثرترین فناوریهای دنیای فناوری اطلاعات
است. این فناوری که عمری کمتر از 10 سال دارد به تازگی توجه شرکتها و سازمانهای بزرگ و
برجسته ی جهان را به خود جلب کرده است. تاثیر این فناوری در بخشهایی مثل اقتصاد و امنیت
همین امروز نیز غیر قابل انکار است و پیشبینی می شود که در آینده نزدیک به فناوری تبدیل شود
که به طور روزمره مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تاثیرات انقلابی را به همره خواهد داشت. در
این مقاله ضمن معرفی چگونگی کارکرد بلاکچین و کاربردهای آن به تشریح فرآیند اجماع بلاکچین
به عنوان هسته اصلی این فناوری می پردازیم و مقایسه ای از عملکرد آنها ارائه می دهیم.