راهنمای نویسندگان

عنوان مقاله : یک عبارت  مختصر جامع و مانع توصیف کننده محتوای مقاله در حداکثر16 کلمه (16 B Nazanin Bold)

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول( B Nazanin Bold 12)

عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده اول( B Nazanin Ita. 10)

آدرس الکترونیکی نویسنده اول

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده دوم

آدرس الکترونیکی نویسنده دوم

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده سوم

آدرس الکترونیکی نویسنده سوم

 

نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم

عنوان علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده چهارم

آدرس الکترونیکی نویسنده چهارم

 

چکیده( B Nazanin Bold 12)

آیین نگارشی که در اختیار است با رعایت اصول نگارش مورد نظرهیأت تحریریه این نشریه تهیه گردیده است و توصیه می‌گردد از کپی آن به عنوان یک نمونه آماده و مناسب برای قالب بندی مقاله بهره برداری شود(حتما" مقاله نهایی خود را جز به جز  copy  کرده و در همین نمونه paste  بنمائید). فایل الکترونیکی مقالات مستقیماً ازفایل ورد مقالات- که نویسندگان محترم تهیه می‌کنند- ایجاد می‌شود. لذا تاکید می‌گردد مقالاتی که به صورت کامل آئین نگارش را رعایت ننموده باشند، اولویت پیگیری و اعمال فرآیند داوری را از دست خواهند داد. از نویسندگان محترم دعوت می‌شود که دستورالعمل حاضر را در هنگام تهیه چکیده مقاله دقیقاٌ رعایت نمایند.( B Nazanin Ita. 11)

چکیده باید شامل اطلاعات مفید بوده و خود توضیح باشد. موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند. داده­های مهم را نشان دهد و به نتایج و یافته­های برجسته اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل با افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم نیست. تعداد کلمات در چکیده بین 150 الی 200 می باشد.

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی مقاله باید بین 3 تا 8 کلمه باشد.

  1. مقدمه ( B Nazanin Bold 14)

مقدمه شامل تعریف روشن مسئله، تاریخچه علمی مربوط به موضوع مقاله و رهیافت یا حل پیشنهادی می‌باشد. مقدمه باید برای محققین اغلب رشته­ های علمی قابل فهم باشد.

مقاله کامل، به ترتیب شامل این بخش­ها می‌باشد: 1- عنوان مقاله، 2- اسم یا اسامی نویسندگان و عناوین علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونیکی نویسندگان، 3- چکیده، 4- کلمات کلیدی، 5- مقدمه، 6- مبانی نظری 7- روش تحقیق یا روش تجربی استفاده شده 8- متن یا بدنه اصلی مقاله، 9-دستآوردها و نتایج 10- نتیجه‌گیری و پیشنهادات، 11- تشکر و قدردانی(در صورت لزوم)، 12- مراجع.

فقط عناوین بخش‌­های مقدمه، متن اصلی و نتیجه ­گیری ( و زیربخش­های آنها در صورت وجود) باید شماره­ گذاری شوند. بقیه بخش ها ذیل این سه بخش اصلی قرار می گیرد.

1.1 مبانی نظری ( B Nazanin Bold 12)

نگاه علمی و تئوری به موضوع، ادبیات تحقیق، متغیرها، تشریح مفاهیم و تعاریف موضوع تحقیق

1.2- روش تحقیق

نوع تحقیق، جامعه آماری، نمونه و تعیین حجم و انتخاب آن، روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات و آزمون‌های مورد استفاده

  1. متن یا بدنه اصلی مقالات

متن یا بدنه اصلی هر مقاله باید مطابق با ماهیت آن توسط نویسنده یا نویسندگان تقسیم‌بندی مناسب گردد.

2-1. مشخصات کلی

مقالات باید روی صفحه A4 مطابق آئین نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس ورد word 2007-2010 و یک ستونی تایپ شوند.

مقاله کامل باید در حداقل 6 و حداکثر 15 صفحه تهیه شود به صورتی که حاشیه‌ متن­ها از بالا، پایین، چپ و راست صفحه 25 میلی‌متر فاصله داشته ‌باشد. تمامی صفحات بجز صفحه اول باید شماره صفحه داشته باشند.

قلم مقالات در سراسر متن فارسی بی­نازنین سایز12B Nazanin 12)  ) است. معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و اصطلاحات جدید فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، بهصورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود[1].

اندازه حروف در نام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt12 پررنگ، در عنوان علمی و نام دانشگاه نویسندگان pt10 ایتالیک، در آدرس الکترونیکی نویسندگان pt9 ایتالیک، در کلمه چکیده pt12 پررنگ، در متن چکیده مقاله pt11 ایتالیک، در عنوان واژه‌های کلیدی pt12 پررنگ و در اصل واژه‌های کلیدی pt12 انتخاب شود[2].

2-2. جدول­ها، شکل­ها، دیاگرام‌ها، عکس­ها و فرمول ها

کلیه شکل­ها، جدول­ها، دیاگرام­ها و عکس­ها در درون متن هر جا که لازم باشد آورده شود. تمامی این موارد باید به ترتیب با عدد و بدون استفاده از پرانتز شماره گذاری شوند و دارای توضیح مرتبط باشند. شکل­ ها، دیاگرام‌ها و عکس­ ها باید زیرنویس و جدول­ ها باید بالانویس داشته باشد. اعداد، حروف و علائم آنها باید خوانا و قابل رؤیت باشد. زیرنویس‌‌ها و بالانویس‌‌ها با اندازه حروف pt11 و وسط چین تایپ شود.

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی شماره رابطه و استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ ها الزامی است. در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند، فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول ­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه در داخل پرانتز قرار گیرد. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. 

2-3.  دستآوردها و نتایج

نتایج باید واضح و روشن ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسیر شوند. وقتی نتایج، یافته­ های کار نویسنده را توصیف می ­کنند باید در زمان گذشته و وقتی یافته­ های منتشر شده قبلی را بیان می­ کنند باید در زمان حال نوشته شوند. در تشریح نتایج غالبا نباید به کار­های انجام شده قبلی ارجاع داده شود. اما در بحث و تفسیر نتایج باید یافته ­ها را با نتایج حاصل از مطالعات گذشته مقایسه نمود. نتیجه نهایی باید در چند خط در بخش نتیجه ­گیری بیان شود.

  1. نتیجه­ گیری

در بخش نتیجه‌گیری باید نتایج مهم مقاله بطور مختصر ارائه گردند.

تشکر و قدردانی

در صورت لزوم.

مراجع

در بخش مراجع لازم است مشخصات منابع اشاره شده در متن بر حسب ترتیب مراجعه آنها آورده شود. منابع اشاره شده در متن باید توسط شماره‌هائی در داخل کروشه نشان داده شود. به عنوان مثال:[1]،  بدیهی است مشخصات کامل مقاله در بخش مراجع با ذکر شماره مربوطه آورده می‌شود. تاکید می‌شود برای درج منابع از شیوه زیر تبعیت شود و منابع به ترتیب حروف الفبایی مرتب گردند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین بیان شوند.

برای منابع با بیش از دو نویسنده، با ذکر نام‌خانوادگی و نام نویسنده اول به جای نام سایر نویسندگان، «همکاران» ذکر گردد؛ مانند: (Ruane et al., 2012).

الگوی نوشتن منابع لاتین در انتهای متن (طبق فرمت APA)

کتاب:                           

1- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or section number). Edition. Publication.

مقاله در مجله:

2- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume number (issue number), page.

 

مقاله در همایش:

3- Nematollahi, M.A., Van Pelt, H., Komen, J., (2006). Stress response during and after confinement in 17-a hydroxylase deficient common carp (Cyprinus carpio L), VII th International Congress on the Biology of Fish, Newfoundland, Canada, P. 170.

پایان‌نامه:

4- Viveiros, ATM., (2002). Semen collection and preservation in African catfish, Clarias gariepinus. Ph.D thesis. Fish culture and fisheries group. Wageningen institute of Animal Sciences. Wageningen. The Netherlands. 144 pp.

الگوی نوشتن منابع فارسی در آخر متن

کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام‌خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم، (سال انتشار). عنوان کتاب، محل چاپ: ناشر.

مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله-صفحه شروع مقاله. 

چکیده انگلیسی:

چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman با فاصله خطوط 1 یا single فاصله 5/3 سانتیمتر از سمت راست و 5/3 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد.

ـــــ حداقل دو خط فاصله BZar 11 ــــ

واژه‌های کلیدی: از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی واژه‌های کلیدی فارسی و با قلم Times New Roman 11 باشند.

 

 

[1]. در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‌صورت راست‌چین با قلم B Nazanin و اندازۀ pt. 10 و زیرنویس­های لاتین به‌صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9 نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.

[2]. Times New Roman

نمونه مقاله