درباره نشریه

این فصلنامه امکان پذیرش مقالات علمی- پژوهشی از اساتید، پژوهش‌گران و دانشجویان گرامی علاقه‌مند به این عرصه را در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست‌گزاری و برنامه­ریزی راهبردی، ارتباطات و فناوری اطلاعات سیگنالی و سایبری و... با صبغه‌ی اطلاعاتی، ضداطلاعات، اطلاعات فنی و سایبری، تحلیل اطلاعات محاسباتی، جمع آوری و تحلیل فنی، فناوری های نوین اطلاعاتی، عملیات و اطلاعات فنی ویژه، فلسفه علم و روش‌شناسی اطلاعات، آینده پژوهی اطلاعاتی، نفوذ اطلاعاتی، دیپلماسی پنهان، تحلیل اطلاعاتی، فقه و اخلاق اطلاعاتی و ... دارد.